Po dalším obnovení Junáka... (1990-1996)

1990

Po listopadu 1989 je obnoven JUNÁK a v něm vodní skauti. Z Flotily odcházejí lodivodi, kteří nesouhlasí s Junákem. Naopak se obnovuje přístav Maják, ale dochází k neshodám „starých“ s „mladými“. Proto okresní rada Junáka rozhodla vytvořit dva přístavy

10.PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ MAJÁK LIBEREC
a
7.PŘÍSTAV VODNÍCH SKAUTŮ FLOTILA LIBEREC
(samozřejmě k 20.1.1990)

Kapitánem Majáku je Kápi, přístavným Racek, kapitánem Flotily Vezír, přístavným Sýsa. Maják má svůj první tábor v Rovínku na Slapské přehradě, Flotila expedici Livingstone (původně to měla být nisa) po odře z Bohumína do Glogowa.

1991

Státní film s Flotilou na Orlíku (Kopřiviště) natáčí film Jak se koupe vydra, tábor je na Kopřivišti. Protože se očekává návštěva prezidenta, staví se 360 prezidentských schodů. Vlčata táboří na Fort Adamsonu v Jizerských horách.

Maják táboří také na Kopřivišti, ale na přehradě Les Království u Bílé Třemešné.

1992

Maják na Lesu Království objevuje u Dolní Brusnice mlýn Sýkorník a buduje tam svůj tábor.

Flotila pořádá expedici Overijssel (kanály a grachty Holandska), vlčata na Holanských rybnících. Kapitánem se stává Milan Dejda – Molekula.

Žabičky Majáku a vlčata Flotily se dostávají do ústředního kola závodu vlčat a světlušek. Žabičky přímo vítězí.

1993

Liberec se jako jedno z největších center vodního skautingu stává uznávaným v celé republice.

Kapitánem 10.přístavu vodních skautů Maják se stává Fanda Ščerbák. Tábor je na Sýkorníku, ale chlapci mají putovní po Labi.

Složitý systém stálých a putovních táborů jednotlivých oddílů Flotily spojuje na Orlíku hra Poklad draka Wong-Čchu.

Vlčata se zakopávají na Holanech.

1994

Oba liberecké přístavy vysílají zabezpečovací jednotky PTP na sraz vodních skautů Navigamus 94, což je při účasti 800 skautů největší vodácká akce Junáka.

Tábory jsou v obou přístavech oddílové, programem a místem zcela samostatné. Vezír z Flotily a Pískovec z Majáku vedou tábor libereckých skautů v Holandsku s návštěvou Evropského Jaboree.

Kapitánem 7.přístavu vodních skautů Flotily se stává Pavel Langr – Šmudla.

Žabičky Majáku a vlčata Flotily opět září v ústředním kole svých závodů.

1995

Při svých tradičních akcích (Maják Rytířské hry 24.4., mikulášská v Kristiánově, Flotila Boj o severní pól, jarní plavba, Kotorský závod a ples) dělají některé akce společně – Liberecké primátorky na Nise a hlavně společně připravují akce k 50.výročí vodních skautů v Liberci. Vedle táborů na našich řekách, přehradách a rybnících stojí za zmínku jachting Majáku na Jadranu a jachetní putování Flotily Baltem na Světové Jamboree v Holandsku.

1996

20.ledna 1946 pět skautů založilo 1.vodní oddíl v Liberci.

20.ledna 1996 na dvě stovky vodních skautů, skautek, žabiček, vlčat, roverů, rangers a oldskautů registrovaných v jedenácti oddílech dvou přístavů vzpomíná na své předchůdce, kteří brázdí všechny vody na tomto i onom světě.

Flotila uskutečňuje sen vodáků z Liberce, kdy se vydává na expedici Nisa z Liberce k moři…