Oblast 33

Akce začala na přelomu listopadu a prosince 2010. Tehdy byl spuštěn web s názvem oblast 33, kde byly zveřejňovány informace (ikdyž jich nakonec nebylo tolik, kolik jsme se předsevzali) o probíhajícím vědeckém výzkumu v utajované oblasti 33. Od této doby mohli jednotliví členové Flotily, Majáku a Ještědu sledovat a zjišťovat informace o připravované ak­ci.

3. února 2011 se na libereckém nádraží sešlo 12 vědeckých pracovníků a 12 vedoucích pracovníků připravených prozkoumávat tajemnou oblast 33. Na místě čekali další 2 vědečtí a 4 vedoucí pracovníci.

Ve čtvrtek večer byly všichni seznámeni s tím co se zhruba událo v této oblasti a kde leží trosky zřícené mimozemské lodě.
Tu začali následující den prozkoumávat formou různých skupinových her. Pět vědeckých minitýmů čítalo po třech osobách. Po uskutečněném průzkumu a spojení informací s předešlými skupinami, se podařilo během pátečního odpoledne najít a dopravit na základnu podivnou bednu.
Dalším úspěšným krokem bylo vypátrání odemykacích klíčů k nalezené bedně, která, alespoň podle výsledků pátrání přechozích vědeckých týmů, měla obsahovat ovládací zařízení k dříve nalezenému energetickému jádru. Po přeložení mimozemských datových desek se podařila zjistit provázanost mezi zařízením uvnitř schrány a energetického jádra (zařízení vejčitého tvaru), které bylo nalezeno dříve. Po odevření schrány, se ale začalo vejčité zařízení otevírat a odpočítávat. Došlo k analýze a překladu dalších desek. Z těchto indicií bylo zjištěno, že se jedná o mimozemskou bombu schopnou zničit život a nikoliv o jádro, o čemž byla přesvědčena jedna z přechozích vědeckých výprav. Naštěstí se podařilo zajistit vysílací vlny jednotlivých deaktivačních klíčů. Nedostatek paliva pro generátor nutný ke zjištění polohy klíčů se vědeckým pracovníkům podařilo vyřešit pomocí překupníků.
Po úspěšném získání deaktivátoru a klíčů roztroušených v různých částech lodi se podařilo bombu úspěšně deaktivovat.
Všem patří obrovský dík za záchranu života. Zvláště pak Slávkovi a Citrónovi z Flotily, Radkovi a Netopýrovi z Ještědu a Matesovi z majáku.

Sobotní večer jsme pak relaxovali a shlédli několik videí z činnosti našeho přístavu a také historické snímky, které běžely během oslav 90. let skautingu v Liberci minulý rok.

P.S. Poděkování také patří roverům za pomoc při organizování a Pompovi za výrobu mimozemské bomby, která byla vyšší než Citrón z 31. ovs.

Zapsal Týtý