7. přístav vodních skautů FLOTILA Liberec

Přístav založen: 20. ledna 1972
Pokřik přístavu: Pádla, plachty - to je přec - Flotila Liberec, Flotila Liberec
Adresa: Flotila Liberec, Kaplického 362, 463 12 Liberec 25
IČO: 467 487 25
Číslo účtu, banka: 2100230822/2010 (FIO Banka)
Hlavní email: flotila.liberec@gmail.com
Datová schránka: t8x9nja
Klubovna: Blahoslavova 523/2b, u Harcovské (Liberecké) přehrady, na pravém břehu 100 m od hráze ve směru směrem k pláži
Kapitán přístavu: Lukáš Arient - Bodie
Počet členů: 77 dle registrace k 31. 1. 2023
Oddíly: 30. smečka vodních vlčat

Kamila Lubasová (Quelle)

kamila.lubasova@volny.cz

  30. oddíl vodních skautů

Marek Niesig (Ketcha)

marek.niesig@seznam.cz

  33. kmen roverů

Lukáš Arient (Bodie)

arient1@seznam.cz

  34. odd. vodních oldskautů