Historie I (1972-1989)

20.1.1972

Tik přichází s výsledkem: Staneme se členy kanoistického oddílu TJ Lokomotiva jako samostatná část

Název: Flotila mládeže, základna KO TJ Lokomotiva

Sekula a Vezír (redakce NT) nabízejí publikační pomoc, kromě nich do Flotily přicházejí Racek, Fous, Červený (ač nemocný), Nalym, Bici, Míša, Wimpy

Anička a Fanda (tehdy psaný van Da) přecházejí pod Libereckou vlastivědu, ostatní zůstávají "na volné noze"

Hledán sponzor a objeven ve Skloexportu - budeme jeho letním táborem ROH.

První nábor dělán mezi dětmi zaměstnanců Skloexportu a pozváni šestníci 10. smečky vlčat. Konspirace se však moc nezdařila, protože více než polovina členů jsou z Majáku (Féfi, Kanonýr, Pedro, Sunar, Čochtan, Plácek, Terč, Bizon, Huspenina, Rys a další)

Schůzky v klubovně kanoistů na přehradě, po prázdninách v ODPM, protože se stáváme jeho součástí. Probíhá námořní akademie, plavecký výcvik, shánění lodí a pádel.

V prosinci první "Nadílka lesní zvěři" u stromečku za vodárnou a první "Boj o severní pól" (na Brdu). Umírá br. Červený.

Název: Flotila mládeže, základna KO TJ Lokomotiva, první pokusy o vlastní znak a vlajku.

Posádky: Kon-Tiki, Spray, Paprsek, Pelican rozděleny do dvou mužstev,

Časopis: NeptunTimes (stále vychází týdně), vycházejí úkoly v příloze Aldebaran. Cena 2.- pD (počítací dřívka)

rok 1973

narůstá ideologický tlak, uhýbáme tím, že se v rámci ODPM stáváme pionýrským oddílem. První slib je záminkou k malé drzosti - za přítomnosti okresní tajemnice jej skládáme v NDR na Rujaně. Šátky nám váží opravdoví námořníci, ale my je velmi rychle vyměnili za německé - modré. Tajemnice spokojena a my také.

Název: Pionýrská Flotila Liberec

Posádky: již se jmenují Civetta, Kon-Tiki, Pelican, Bounty, Endeavour

Tábor: putovní tábor po Lužnici ze Suchdola na Orlík, kde obnoveny kontakty s hajným a příbramskými skauty, kteří si nyní říkají TOM. Staré tábořiště obsazené devastujícími rekreanty, které znechuceně opouštíme a nazýváme "Mys Masňák". Objeveno nové tábořiště v zátoce potoka Solnice, během půldne postavena kuchyně, odpadovka, latrína, stojan na pádla, jednoduchý stožár, táborový kruh a sluneční hodiny. Večer při táboráku nám příbramáci nechtějí věřit, že jsme vše vybudovali dnes. Ostatně už na plavbě nám lidé říkali: "Che, pionýři, skauti jste!"

Hra: Husité hejtmana Palce.

1974rok 1974

první pokusy o stejnokroj, k jednotlivým bonbónkům /čepicím/ přikoupeny jednotné teplákové soupravy. Koná se první jarní plavba po Labi s Velkým Šéfem (Roudnice - Děčín), na které vyhráváme všechny disciplíny.

Symboly: na podzim nový znak: bílá kotva na modrém poli ve žlutém záchranném kruhu,zachovávají se barvy přístavu - Maják. Vlajka vznikla otočením vlajky původního 7. oddílu o 90 stupňů a doplněním o onu bílou kotvu.

Časopis: redakce NT už nemá sílu, aby Timesy vycházely týdně, vycházejí tedy jako táborová kronika - půlnočník

Tábor: ve Freestu na břehu Baltu - zapůjčeny soukromé plachetnice Alice a Bel Ami i s majitelem Jirkou Krčmářem.

Hra: Po stopách piráta Klause

rok 1975

velmi bohatý. Skloexport zakupuje gumový člun, dva motory, získáváme klubovnu po potápěčích, nové lodě a vydán statut. V březnu výjezdní zasedání admirality na Navarově a první námořnický ples v Jesenném /měl to být maškarní, ale my z něj udělali námořnický/. Rozcházíme se s kanoisty, protože nás nutili do závodních soutěží. První členové admirality skládají zkoušky vůdce malého plavidla.

Název: Flotila, klub vodácké a jachetní turistiky ODPM Liberec.

Posádky: přibývá posádka Fram, oddílům se začíná říkat fregaty.

Kroj: matroska s bonbónkem - Míša pašuje z Polska harcerské matrosky a ty se stávají našimi oficiálními uniformami.

Tábor: puťák na Lužnici od Mláky /velká voda/, pak táboříme ve Špenátové zátoce /Solnice/. Velký Sekulův námořní výcvik, oplachtěné pramice, regata.

rok 1976

zakoupen nový motorový člun, jarní plavba na Jizeře, generační krize: postupně z pracovních a rodinných důvodů odcházejí všichni vedoucí až na Racka a Vezíra, nejmladší jsou na vojně.

Tábor: ve třech bězích:

  • I. pro hicpartu instruktorů (oddíl Fregata 3)
  • II. pro účastníky většiny členů Flotily, Orlík má 12 m pod stav, proto putovní tábor po Vltavě z Hluboké. Průjezd novomlýnskou šlajsnou! Hra Záviš z Falkenštejna.
  • III. běh pro děti zaměstnanců Skloexportu - tedy i děvčata. Naši kormidelníci dělají rádce. Nejsilnější zážitek: tvaroh na pasece.

Tábořiště: Vilemína (Orlická přehrada)

rok 1977

zakoupen gazik Ťutínek, jarní plavba s ústečáky na Labi, umírá br. Fous, na Orlické přehradě zákaz plavby motorových člunů a hausbótů

Tábor: v Žebrákovské zátoce /nouzovka 1 km od vody/, navazuje putovní tábor Otava ze Sušice. Přítomen Mirek, který v nás rozeznává skauty a seznamuje s ing. Kazdou a ten s Mirkem Vosátkkem. Skloexport podezřívavě vysílá na tábor "kuchaře".

rok 1978

jarní plavba na Jizeře,

Tábor: stálý tábor ve Voltýřovské zátoce je jedním z nejnabitějších: Kuba, osadníci, indiáni, piráti. Hry a soutěže s Tvrzí. Chamacoc. Hajný jako pochvalu sází do táborového kruhu douglasku.

Časopis: NeptunTimes se platí ve šprdlíkách /1,- chprdl = 500.- Kč/

rok 1979

na podzim filmování s československou televizí, Mikrofon je vybrán jako jeden z účastníků plavby R. Konkolského po Baltu, proto námět tábora - za Konkolským do Helsink

Tábor: puťák Lužnice, stálý tábor Kopřiviště. Nejstrašnější byla žloutenka, která izolovala všechny okolo, odvedla Čerta /ten hned na to emigroval do Švýcar/ a uvrhla Čochtana do špitálu. Kanonýr, co s ním jedl jedno jídlo jednou lžicí z jednoho ešusu to přežil ve zdraví.

Nejsilnější zážitek - plačící posádky při likvidaci podezřelých balíků.

Šprdlík devalvoval korunu.

rok 1980

jarní plavba na Labi, protože jsme zaslechli cosi o přehradě na Dunaji /dnešní Nagymaros/, rozhodli jsme se obnovit expediční činnost.

Tábor: EXPEDICE DUNAJ na pramicích z Bratislavy do Budapešti, setkání s harcery v Szentendré: levá ruka, večerka, stejné matrosky, lilie, slíbeny kontakty.

Měna: fufník

Nejsilnější zážitek: Bohouš v Budapešti

rok 1981

vzniká další oddíl: Fregata 4 /vlčata/, zvaný Fregatka

členství Flotily ve Svazarmu, pořádáme první Kotorský závod, jarní plavba na Jizeře.

20.1.1981 Název: Klub branného vodáctví Flotila Liberec

Tábor: stálý tábor na Kopřivišti, puťák na Otavě, táborová hra: Tajuplný ostrov po 120 letech

Nejsilnější zážitek: bžudle

expedice laberok 1982

zakoupena první laminátová pramice typu Sázava pojmenována Niké, přikoupen i motorový člun Meluzína s motorem, jarní plavba na Jizeře, v Polsku vyjímečný stav, proto nutná změna expedice

Tábor: EXPEDICE LABE plavba z Brandýsa do Drážďan, kontakty s německým GST, nezapomenutelný výstup ve třicetistupňových vedrech na Radobýl

Fregatka stálý tábor na Malé Skále.

rok 1983

získáváme dalších šest laminátových lodí typu Sázava a tři závodní laminátové pramice, slavíme úspěch na Kotorském závodě v Lovosicích, jarní plavba na Jizeře, celoroční hra Kipú

Tábor: stálý tábor na Kopřivišti, puťák na Lužnici, celotáborová hra: Inkové - paruky, korálky, pětkový systém, /5 modrých = 1 žlutý, 5 žlutých = 1 bílý, 5 bílých = 1 červený korálek, ..../

rok 1984

do důchodu odešel hajný, hospodský i prodavačka Jednoty, na Orlíku zdech pes, příprava expedice do SSSR, v květnu expedici úřady zakázaly, proto za každou cenu plavba do Rumunska

Tábor: EXPEDICE DELTA plavba Dunajskou deltou na pramicích /Braila - Sulina/ v rákosí, s komáry, skoro bez jídla, v nedotčené přírodě, zatím nejvzdálenější a nejnamáhavější plavba!

expedice delta

Admiralitní víceúčelová doprovodná zásobovací trojživelná loď Lednice.

Nejsilnější zážitek: Špunty v dunajských kanálech

Nejopakovanější věty expedice: "Mie fuame." "Jedna á, pane!"

Táborová měna: Zwrtc neboli blejvák /rumunské lei byly obvykle hnusně zmuchlané/

rok 1985

plno kontrol a špízování, na žádost Prahy tvořila Flotila jádro krajské delegace na vodácký spartakiádní sraz. Hlavní část spartakiády v Řevnicích na Berounce, návštěva Karlštejna, závody. V Praze setkání s Albatrosy a pražskou vodní 13. Při jarní plavbě po Jizeře dne 8.5. dobyto předmostí i úcty ústečanů.

Tábor: vlastní tábor na Kopřivišti, ale až po splutí Vltavy z Vyššího Brodu, spartakiádní vystoupení "u bezu".

Táborová měna: červonec

Název: po táboře změna názvu /lakonicky/: FLOTILA LIBEREC

rok 1986

admiralita složila trenérské zkoušky branného vodáctví, celoroční hra 40 kotev /dějiny vodních skautů v Liberci/, jarní plavba na Labi

Tábor: EXPEDICE LABE z Děčína přes Drážďany, Magdeburg, pak po Havole do Postupimi. Velká fotka u berlínské zdi

Nejsilnější zážitek: Trucující motory a proto 120 km za dva dny pouze na pádla.

Táborová jednotka: 1 .- Hmbg /hamburger/

Fregatka na táboře v Řevnicích

rok 1987

uspořádán náš 1.námořnický ples Flotily Liberec ve Vratislavicích, před plesem akademie a výstava naší činnosti k výročí 15.let, celoroční hra Terra Borealis Incognita - hledání severní země, jarní plavba na Jizeře

Tábor: na Kopřivišti, protože jsme byli nuceni uspořádat jeden den národů SSSR /jako že k snídani gruzínský čaj a bůločky s máslom, po obědě gorodky a tak pod./ uraženě jsme předvedli celý tábor: hlídání brány se špuntovkami, zavedena jména Vezirev, Rackin, Chakěr, Fefin, Šmudlev, každé jídlo ruské nebo alespoň čečenské,....

Táborová měna: 1,- JJK /zejména kopy jejek/

Nejsilnější zážitek: námořní střelby do Bismarcka

rok 1988

vzniká další oddíl: Fregata 5, získán autobus Robur a postaven vlek, proto možnost více plaveb po řekách ČR, první plavby po Sázavě, Ploučnici, ....

Tábor: EXPEDICE JEZIORAK (Visla, jezera, Nogat, řádový hrad Malbork, Gdaňsk), setkání s harcery: my jsme skauti - my taky, plavba námořní lodí na Hel - možnost i kormidlování, předtím dělový člun zastavující Flotilu na čáře moře v Górkach.

Táborová měna: 1.- Šk - šestikoruna tj. 100.- Pzl

Nejsilnější zážitek: Pochylně aneb jízda loděmi vlakem z vody do vody

Fregatka tábor na Zvíkově.

rok 1989

Velká celoroční hra Zlatá horečka - peníze fufně, vydány stovky, pětistovky a tisícovky bank of Admirality, plavby na Ploučnici, Sázavě, Jizeře, Labi

Tábor: na Kopřivišti, puťák Lužnice /zde nevinná vycházka/ na táboře vrcholí zlatá horečka, potok Voltyrámo překután a vytěžen /dle geologů skutečně zlatonosný - viz. Mokrsko/.

Triumf: nejlepší stožár flotilových dějin se strážním košem

po převratu kontakty se skautským okolím - obnovení Junáka /prosinec/ debaty být či nebýt skauty, většina je pro být. Rozesíláme Pf 90 s textem "Jsme připraveni!"