Putovní tábor 30. ovs a 31. ovs

Tak, a je to!

Uběhl nějaký ten pátek a tábor je dávno minulostí. Proč si alespoň nepřipomenout jak to vlastně bylo?

Třítýdenní tábor byl víceméně věnován jen putovní formě. Ať už s pomocí ČD (což chápejte spíš jako tragikomedii tohoto podniku), pěšky nebo na vodě. První prázdninové pondělí jsme opustili deštivý Liberec a vydali se na Paulinu louku na Šumavě. Díky již zmíněným Českým Drahám jsme na tábořiště dorazili s asi jen čtyřhodinovým zpožděním (plus mínus wink).

Pravní dva dny jsme věnovali jednak celodennímu výletu do Šumavských lesů a jednak splutí horního toku Otavy z Pauliny Louky někam před Sušici. Vody moc nebylo a místy se muselo brodit, nicméně se jet dalo. Nejen jet, ale také topit lodě a boty. Tak také vznikla přezdívka RUB. Kvůli nedostatku vody byl třetího dne pěší přesun do asi 25 km vzdáleného kempu Žichovice pod hradem Rabí.

Putovní část po Otavě (Žichovice ř. km 83,0 - Vrcovice ř. km 19,4) zabrala tři plavební dny a dva dny odpočinku a výcviku na jezu Štěkeň. Na Štěkni jsme trochu polepili lodě, kluci si vyzkoušeli kanoe v jezu, vylévání lodí ve vodě, šlapání vody a navlíkání vest ve vodě. A koupání. K jedné večeři pak připravili výborné ražniči.

Po krátké prohlídce Písku s pískovými sochami se pak přesouváme na Majdalenu na řeku Lužnici. Z Majdaleny (ř. km 113,5) do našeho cíle v kempu Bečice (ř. km 27,0) nás čekalo pět plavebních dní a k tomu jednodenní prohlídka města Tábor s muzeem a katakombama. Spetřili jsme si to obědem v místní krčmě. Překvapivě nikomu nebylo špatně.

Závěr tábor, jednodenní odpočinek před odjezdem, jsme opět vyrazili pěšmo. Jednak severně od kempu ke zříceninám a jednak jižně ke známému empírovému řetezovému mostu.

I počasí nám během tábora přálo. Trochu deště něuškodilo a všechny větší bouřky se nám vyhnuly. Než však bude další tábor, bude potřeba, aby se každý něco doučil. Někomu dělá problém rozdělat za 60 minut oheň, jiný sladké těstoviny osolí, další neví, kdy už humor překročil hranici směrem ke zbytečnému otravování. Zkrátka, každý něco angel.

V naší galerii jsou naskenované noviny NeptunTimes, galerie od Bodieho, Zipa a Pompa:

NeptunTimes 2011 Tábor2011: 30. a 31. ovs (Bodie) Tábor2011: 30. a 31. ovs (Zip)

Video z tábora: