Mezihra (1970-1972)

srpen 1970

oldskauti se svými rodinami se nadále scházejí na společných výletech, výpravách a plavbách, po hospodách se zmánými vrchními na "rytmikách", při kdejakých narozeninách a silvestrech na "mrožích setkáních"

nazývají se VODOMILCI, Liberec Vodomilkami nad Nisou. Touha postavit plavidlo "MISSIPISSI" - vydány akcie a zakoupeny pontony

rada spojených loděnic vodomilských, rhytmicaclub, missipissiclub a další

pravidelně týdně vychází NeptunTimes jako integrující článek

konec 1971

jednání na všech stranách o nějaké obnově činnosti: TOM Lokomotiva, Česká Beseda, Liberecká vlastivěda, Svazarm