Historie vodních skautů v Liberci

50 let vodních skautů v Liberci

(1946–1996)

10.přístav MAJÁK + 7.přístav FLOTILA
sepsal Vezír pro příležitost výroční akce konané 20.ledna 1996 ve Vratislavicích nad Nisou

BRATŘI A SESTRY!
Je to s podivem. Tak jako v Pise stojí šikmá věž, ač to odporuje fyzikálním zákonům, tak jako v Jizerských horách rostou jedle, ač to odporuje přírodním zákonům, tak v Liberci žije vodní skauting, ač to odporuje zákonům hydrologickým.

Doplněno vybranými fotografiemi a odkazy na expedice Flotily Liberec.