PreHistorie (1946-1970)

20.1.1946

vzniká družina Bobrů (Racek, Bejby, Louda, Pátek, Pirát, Kobo)

družina vzrůstá na oddíl, který brzy vede Kápi

Tábory: 1946 Souš; 1947 Souš; 1948 Klášter Hradiště; 1949 Bakov n. J., pak puťák do Děčína 1. oddíl vodních skautů Liberec (později přečíslovaný na 7.) má svou družinu vlčat - Želvičky.

Časopisy: Korsár, H2OK

září 1949

ukončení činnosti oddílu

27.3.1968

obnovení činnosti oddílu (nyní 10.oddíl vodních skautů)

do roka vzrůstá na 10.přístav vodních skautů Maják Liberec (10.oddíl vodních skautů, 10.oddíl vodních skautek, 10.smečka vodních vlčat, 10.roj žabiček, 10.oddíl oldskautů)

v čele kpt. Kápi, přístavní Taktik (Tik) a Racek

Tábory: 1968 putovní Jizera; 1969 Špinka; 1970 Orlík

Časopisy: H2OK, od 21.7.1970 NeptunTimes (NT)

31.8.1970

ukončení činnosti přístavu